After duty sa center sila dalawa na namang natusukan