Ayan napapala ng pasipsip sa amoa ikaw tuloy pinachupa