Kung di madala sa dahandahan paabutin natin paspasan