May Gantimpala Pala Siyang Matatanggap Dahil Sa Pagiging Loyal Niya