Pagkatapos niya sa trabaho iyot na naman ang trabaho