Ramdam Ang Sarap Kapag Naka Pasok Ang Tagapagligtas