Swerting anak nakapangasawa ng mayaman at may malaking bunal